Personām ar funkcionāliem traucējumiem

 
APSTIPRINĀTS 
ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Dzemdību nams” 25.11.2019.rīkojumu Nr.V-110/2019

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt Dzemdību namā sniegtos pakalpojumus

1. Dzemdību namā, Rīgā, Miera ielā 45, ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām, kā arī saņemt citus sniegtos pakalpojumus.

2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 67011225 (izziņas) un +371 67011290 (Drošības un uzraudzības dienesta centrālais postenis).

3. Persona ar funkcionāliem traucējumiem, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumiem Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi”, ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, autotransportu novieto īpaši ierīkotajā autostāvvietā, kas atrodas Alojas ielā pirms Vārtu posteņa blakus Drošības un uzraudzības dienesta ēkai Nr. E-7 un kura ir apzīmēta ar ceļa zīmi Nr. 537

    un papildus zīmi Nr.844 

Novietojot autotransportu stāvvietā "Personām ar invaliditāti", automobiļa salonā pie priekšējā stikla novieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Lai nokļūtu Dzemdību nama telpās, persona ar funkcionāliem traucējumiem izmanto uzbrauktuvi vai vertikālo pacēlāju un speciālo zvana pogu pie ieejas Uzņemšanas nodaļā.

4. Ja Dzemdību nama pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – nodaļā, centrā, kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt: 

4.1. iepriekš zvanot Drošības un uzraudzības dienestam  uz tālruņa numuru +371 67011290 vai uz mobilā tālruņa numuru +371 20288026 (visu diennakti);

4.2. nospiežot izsaukuma pogu ar apzīmējumu   pie galvenās ieejas durvīm (laikā no pulksten 7:30 līdz19:30);

4.3. izmantojot stāvvietu "Personām ar invaliditāti", pie Alojas ielas, vēršoties pēc atbalsta pie kārtības uzrauga, kurš atrodas Alojas ielas Vārtu postenī (visu diennakti);

4.4. vēršoties pēc atbalsta pie ikviena Dzemdību nama darbinieka.

5. Dzemdību nama darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:

5.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot Drošības un uzraudzības dienesta darbiniekus vai citu struktūrvienību darbiniekus;

5.2. Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli. Šādos gadījumos maksa par paaugstināta komforta pakalpojumiem netiek piemērota;

5.3. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas;

5.4. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības Dzemdību namā uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot Operāciju bloka un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpās. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.

5.5. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.

6. Ambulatoriskās nodaļas pacientiem vai Dzemdību nama apmeklētājiem ar funkcionālajiem traucējumiem speciāli pielāgota tualetes telpa ir pieejama ēkas Nr. Ē - 1 (centrālā ēka) pirmajā stāvā. Stacionāra pacienti ar funkcionālajiem traucējumiem tiek izvietoti palātās ar speciāli pielāgotām tualetes telpām.

7. Informācija par kārtību, kādā Dzemdību namā nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī saņemt citus sniegtos pakalpojumus, ir izvietota Dzemdību namā informācijas stendā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē http:www.rdn.lv