Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments

  • Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departamenta direktors Jānis Skukausks T: 67011294
  • Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Andrejs Bladiko T: 67011307
  • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Eduards Ādmīdiņš T: 67011240
  • Jurists Salvis Kozlovs T: 67011215
  • Iepirkumu speciāliste Solvita Jaunušāne T: 67011283
  • Kvalitātes vadības sistēmu speciālists Raivo Rudus T: 67011213