Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments

  • Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departamenta direktors Jānis Skukausks T: 67011294
  • Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Kārlis Šāvējs T: 67011307
  • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Eduards Ādmīdiņš T: 67011240
  • Jurista p.i. Andrejs Beļajevs T: 29654911
  • Iepirkumu speciāliste Solvita Jaunušāne T: 67011283