Vecmātes

Vecmātes, kuras slēdz līgumus par individuālu pakalpojumu dzemdībās: 

Lelde Akmene
Ilze Ansule
Irina Balašova
Vija Bathena - Krastiņa
Baiba Kokneviča
Olita Bramane
Kristīne Embure
Baiba Firkuse
Gunta Freimane
Margarita Glaza
Ieva Jančevska
Madara Juhna
Līga Kalniņa
Dina Koroļkova
Marina Kovtuna
Lovita Krūmiņa
Laila Laganovska
Gunta Laveniece
Viktorija Liepiņa
Svetlana Ļebedeva
Svetlana Mickēviča
Larisa Ostaņina
Iluta Ozola
Iveta Paņina
Ināra Peņkova
Līga Priede
Ausma Rastopčina
Kristīne Reitere
Ingrīda Ringa
Elīza Romānova
Rita Romanovska
Iveta Smilga
Lolita Stabulniece
Elita Šteinberga
Dagnija Štrausa
Iluta Vanaga
Ilze Veismane
Ilze Viļuma
Baiba Zelka

 

Vecmātes, kuras slēdz līgumus par individuālu grūtniecības aprūpi: 

Agita Lejniece
Rita Romanovska
Elita Šteinberga
Gunta Freimane
Gunta Laveniece
Linda Veidemane