Neonatologi

Vārds, uzvārds

1. Inguna Bērziņa

2. Inese Bļodniece

3. Viktorija Depere 

4. Ilona Gulbe 

5. Aleksandra Juraša

6. Biruta Kadiša

7. Ilze Kreicberga

8. Ligita Marnauza

9. Kristīne Rasnača

10. Antra Skuja

11. Zoja Sorokina

12. Juris Šleiers

13. Zigrīda Tautere

14. Terēze Veinberga

15. Vanda Vīksna